Kyokushin-kan Official Website

Kyokushin-kan Official Website

Kyokushin-kan EU Official Website

Kyokushin World Union Official Website

International Membership Information Page

Polska Strona Kyokushin-kan

Informacje o Kyokushin w Polsce - onekyokushin.pl

A A A

DO i BC pytania i odpowiedzi

Does person who is Dojo Operator must belong to some of Branch Chiefs in their country ?

No. The only difference from a Dojo Operator with a Branch Chief is the dan grade and the number of students he has.
Dojo Operator must be a Shodan or a Nidan with minimum of 10 registered students.
Branch Chief must be a Sandan or above with minimum of 50 registered students.
Above Dojo Operator and Branch Chief, there is a Country Representative (CR) but in Poland, there is no CR at the moment so each DO and BC can deal directly with Honbu.What can person who is Dojo Operator and what should he does.

Dojo Operators can register his own students directly to Honbu.
In case you want to hold Kyu promotion test, you can do it within your own dojo.
However, if you want to hold Dan promotion test, you are a Nidan so you need to invite Sensei or Shihan.
Please contact Shihan Millan if you plan to hold Dan promotion test in the future.

Takaaki Enami
General Secretary

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Czy osoba, która jest Dojo Operator musi należeć pod jakiegoś Branch Chiefs w swoim kraju?

Nie. Jedyna różnica pomiędzy Dojo Operator Branch Chiefs jest stopień dan i liczba uczniów którą posiad w klubie.
Dojo Operator musi być Shodan lub Nidan z minimum 10 zarejestrowanymi studentami.
Branch Chief musi być Sandan lub wyżej, z minimum 50 zarejestrowanymi studentami.
Powyżej Dojo Operator i Branch Chiefs znajduje się Country Representative (CR), ale Polska nie ma w tej chwili CR w tej chwili każdy DO i BC może kontaktować się bezpośrednio z Honbu.Co może a czego nie może osoba, która jest Dojo Operator.

Dojo Operator mogże rejestrować swoich uczniów bezpośrednio do Honbu.
W przypadku, gdy chce zrobić egzamin Kyu, może to zrobić we własnym dojo.
Jeśli jednak chce zrobić egzamin Dan, a jest posiadaczem Nidan trzeba zaprosić Sensei lub Shihan.
Jeżeli DO ma zamiar przeprowadzić egzamin na Dan prosimy o kontakt z Shihan Millan.

Takaaki Enami
Sekretarz Generalny