Kyokushin-kan Official Website

Kyokushin-kan Official Website

Kyokushin-kan EU Official Website

Kyokushin World Union Official Website

International Membership Information Page

Polska Strona Kyokushin-kan

Informacje o Kyokushin w Polsce - onekyokushin.pl

A A A

Ogólnopolski obóz karate Kyokushin-kan - Tuchola 2010

W pierwszym tygodniu sierpnia tj. 3-8 sierpnia w miejscowości Tuchola odbył się kolejny letni obóz Karate Kyokushin-kan. W tym roku uczestniczyło w nim ponad 100 osób z całej Polski.

Jedynym reprezentantem naszego klubu był Sempai Mateusz Więckowski 1 kyu.

Tematem przewodnim tegorocznego obozu było kata jako element przygotowujący do walki.

W tym roku obóz miał bardzo specyficzną formę, gdyż podczas trwania obozu przeprowadzany był kurs instruktorów kickboxingu.
Dzięki temu każdy uczestnik obozu miał okazję doskonalenia oraz sprawdzenia swoich umiejętności w realnej walce w ramach prowadzonego kursu kickboxingu.

Trener kickboxingu Jarosław Rogala (jednocześnie jeden z zaproszonych gości) przedstawił metodykę prowadzenia tego typu zajęć w powiązaniu z karate kyokushin, dzięki czemu każdemu uczestnikowi obozu została przybliżona idea karate kyokushin jako sztuki walki realnej - Budo Karate (formuła budo karate pozwala na uderzenia ręką na głowę, czego nie ma w stosowanej dotychczas formule knockdown karate). Nadmienić tu trzeba, że w naszym klubie formuła Budo Karate jest już dość długo praktykowana.

Na zakończenie obozu odbyły się tradycyjnie egzaminy na stopnie dan. Do tegorocznego egzaminu przystąpiło 28 osób z chęcią zdania na I, II i III dan, a komisję egzaminacyjną tworzyli shihan Bogusław Jeremicz 5 dan i sensei Artur Wilento 4 dan.