Kyokushin-kan Official Website

Kyokushin-kan Official Website

Kyokushin-kan EU Official Website

Kyokushin World Union Official Website

International Membership Information Page

Polska Strona Kyokushin-kan

Informacje o Kyokushin w Polsce - onekyokushin.pl

A A A

Pokaz Karate 7 - Żegnaj LATO na Rok - Stary Konin 2010

W niedzielę 12 września podczas festynu rodzinnego w Starym Koninie (Park im. Fryderyka Chopina) zorganizowanego z okazji zakończenia lata, nasz klub zaprezentował pokaz karate, który poprowadził sensei Wiesław Więckowski 2 DAN.

Podczas pokazu zaprezentowane zostały podstawowe techniki (ręczne jak i nożne) z zakresu kihon w pozycji fudo-dachi.

Następnym elementem pokazu było zaprezentowanie przez sempai Mateusza Więckowskiego form kata, które są łącznikiem pomiędzy treningiem podstawowym „kihon” a treningiem walki „kumite”.

Po prezentacji kata zostały pokazane podstawowe ćwiczenia na tarczach wykonane między innymi przez Justynę Rybczyńską, Alicję Rybczyńską oraz Macieja Rybczyńskiego.

Kolejnym elementem pokazu było zaprezentowanie realnej walki „fullcontact” w parach, którą zaprezentowali Radosław Napierała oraz Grzegorz Majchrzak (formuła knockdown karate) oraz Krzysztof Majchrzak z Pawłem Stasiakiem (formuła budo karate w której to dozwolone są uderzenia ręką na głowę).

Po emocjach związanych z walkami przyszedł czas na zaprezentowanie tameshiwari (łamanie przedmiotów). Pokazane zostały zarówno techniki ręczne oraz nożne. W pierwszej kolejności swoje umiejętności zaprezentowali Mateusz Więckowski oraz Radosław Napierała wykonując tzw. ogródek rozbijając przedmioty technikami nożnymi. W następnej kolejności została przeprowadzona próba złamanie dwóch drewnianych belek techniką nożną wykonana przez Pawła Stasiaka nadmienić trzeba że było to oczywiście próba udana. Na koniec tej prezentacji największe wrażenie na wszystkich zrobiło jak zwykle wykonanie tameshiwari przez sensei Wiesława Więckowskiego, który złamał głową 2 bloki betonowe oraz 6 płonących bloków krawędzią dłoni.

Ostatnim elementem pokazu było dowcipna interpretacja karate wykonana przez sensei Wiesława Więckowskiego oraz Alicję Rybczyńską.

Cały pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem zgromadzonej widowni zarówno tej dorosłej jak i dzieci został on nagrodzony dużymi oklaskami. Mamy nadzieję, że dzięki temu przybliżyliśmy innym piękną sztukę walki jaką jest Karate Kyokushin.

OSU!!!