Kyokushin-kan Official Website

Kyokushin-kan Official Website

Kyokushin-kan EU Official Website

Kyokushin World Union Official Website

International Membership Information Page

Polska Strona Kyokushin-kan

Informacje o Kyokushin w Polsce - onekyokushin.pl

A A A

Rezygnacja ze stanowiska wice Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PFKK - Konin 2011Konin 03.04.2011r.


Polska Federacja
Kyokushin-Kan Karate-doREZYGNACJAW związku z niedopełnieniem przez ostatnie dwa lata obowiązku udostępnienia dokumentów przez Polską Federacje Kyokushin-Kan Karate-Do w celu przeprowadzenia postępowania rewizyjnego wynikającego ze statusu PFKK rezygnuję z funkcji wice przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PFKK.

Jednocześnie oświadczam, że w związku z tymi uchybieniami powstałymi po stronie PFKK nie biorę odpowiedzialności za wynikłe nieścisłości oraz uchybienia w rozliczeniach finansowy Polskiej Federacji Kyokushin-Kan Karate-Do.

Oświadczam też, że moja rezygnacja z w/w stanowiska wchodzi w życie z dniem jej przekazania.Z poważaniem
Wiesław Więckowski