Kyokushin-kan Official Website

Kyokushin-kan Official Website

Kyokushin-kan EU Official Website

Kyokushin World Union Official Website

International Membership Information Page

Polska Strona Kyokushin-kan

Informacje o Kyokushin w Polsce - onekyokushin.pl

A A A

Fundacja Shogakukai

Każda organizacja Kyokushin ma swoich prawdziwych uczniów, ze wszelka cenę pragną podążać drogą wytyczoną przez Mas Oyama. Niestety, teraz pojawiło się duże zagrożenie, że kolejne pokolenia ćwiczących Kyokushin mogą zejść z tej drogi. Dlatego właśnie ze względu na przyszłe pokolenia adeptów Kyokushin musimy ponownie zwrócić się w kierunku Mistrza poprzez aktywne wypełnianie jego płynącej z głębi serca spuścizny.

Jaka właściwie jest ta spuścizna? Jak Mas Oyama chciał, aby wyglądała jego ukochane karate Kyokushin? Czemu Mas Oyama poświęcił całe swoje życie i co pozostawił dla przyszłych pokoleń? Aby to zrozumieć, należy odwołać się do Ostatniej Woli Mas Oyama oraz jego Testamentu. Poniżej przytoczone zostanie dokładne tłumaczenie istotnych fragmentów Ostatniej Woli Sosai.

Ostatnia Wola


Po tym jak Sosai został hospitalizowany z powodu choroby, która później była przyczyną jego śmierci, wezwał kilka osób jako świadków. Ostania Wola składa się z pięciu stron, a jej główną część stanowi dwanaście paragrafów. Paragrafy te odnoszą się do następujących spraw:
 1. Stworzenie zgodne z przepisami obowiązującego prawa organizacji Karate Kyokushin jako organizacji typu "non-profit" o charakterze pseudo-rządowym.
 2. Szczegóły dotyczące wyboru przez Mas Oyama osoby, która będzie zajmowała się aspektami ekonomicznymi działania organizacji Karate Kyokushin.
 3. Szczegóły dotyczące wyboru przez Mas Oyama osoby, która stanie na czele IKO, Kyokushinkaikan.
 4. Zakres obowiązków wspomnianego wyżej Przewodniczącego w odniesieniu do tworzenia nowego Honbu Dojo.
 5. Zakres obowiązków osoby wyznaczonej przez Mas Oyama zgodnie z paragrafem (2) powyżej.
 6. Sprawy związane z Honbu Dojo oraz gruntów w Ikebukuro.
 7. do 12 Sprawy związane z rodziną Mas Oyama oraz jego sprawami osobistymi.


Świadkowie


Świadkami były następujące osoby (wymienione niżej według kolejności podanej w Ostatniej Woli):
 1. Pan Itsuo Yonezu, prawnik i długoletni doradca Mas Oyama;
 2. Dr Yoshiharu Umeda, Dyrektor Zarządzający Fundacji typu non-profit Kyokushin Shogakukai, Przewodniczący IKO, Kyokushinkaikan oraz doradca Mas Oyama;
 3. Pan Akira Kurosawa, Przedsiębiorca, doradca i od ponad 50 lat bliski przyjaciel Mas Oyama;
 4. Pan Yasuto Onishi, Deputowany do Parlamentu, ćwiczący kyokushin od ponad 30 lat i triumfator 15 Mistrzostw Japonii Karate;
 5. Pan Hitoshi Yonezu, yudansha w Karate Kyokushin oraz polityk, który został deputowanym do Parlamentu, syn Pana Itsuo Yonezu, prawnika Mas Oyama.


Wszyscy zebrani świadkowie byli mocno powiązani z Mas Oyama i/lub Kyokushin Karate.

Testament


Od początku do piątego z dwunastu paragrafów, Ostania Wola wygląda w sposób następujący:

W obecności świadków: Pana Itsuo Yonezu, Dr Yoshiharu Umeda, Pana Akira Kurosawa, pana Yasuto Onishi i Pana Hitoshi Yonezu, w pokoju nr 901 Międzynarodowego Szpitala Św. Łukasza, dnia 19 kwietnia w 6 roku Heisei (1994), spadkodawca - Masutatsu Oyama podyktował treść swojej Ostatniej Woli świadkowi Panu Itsuo Yonezu, który zapisał ją w formie pisemnej.

a. Po śmierci spadkodawcy, zostanie wykonane, co następuje:
 1. Kyokushinkaikan, Międzynarodowa Organizacja Karate (IKO) zostanie zarejestrowana jako Zaidan Hojin. Tworzenie takiej organizacji typu non-profit w oparciu o przepisy obowiązującego prawa może trwać stosunkowo długi czas. Chcę, aby w międzyczasie zakres działania Zaidan Hojin Kyokushin Shogakukai (Kyokushin Shogakukai Foundation) został rozszerzony. W tym celu chcę, aby jeśli będzie to możliwe, Kyokushinkaikan i Międzynarodowa Organizacja karate (IKO) zostały połączone w Fundację Kyokushin Shogakukai.
 2. Pragnę, aby Dr Yoshiharu Umeda pełnił funkcję Dyrektora Fundacji Kyokushin Shogakukai oraz prezesa Great Mountain Pty Ltd.
 3. Chcę, aby moim następcą w Kyokushinkaikan, Międzynarodowej Organizacji Karate (IKO) został Pan Shokei Matsui. Zwrócę się z prośbą o poparcie w tej sprawie do oddziałów międzynarodowych tych, którym podlegają dojo działające bezpośrednio pod nadzorem Honbu w Japonii, do Kierowników Oddziałów (Branch Chief) oraz prowadzących dojo.
 4. Chcę, aby Pan Shokei Matsui zastąpił Dr Yoshiharu Umeda na stanowisku Przewodniczącego Komisji odpowiedzialnej za zbudowanie Nowego Honbu Dojo Kyokushinkaikan. Działając na tym stanowisku Pan Matsui powinien zakończyć tworzenie Nowego Honbu Dojo. Zwrócę się z prośbą do Kierowników Odziałów (Branch Chief) oraz prowadzących dojo (wymienionych tu wg. przypadkowej kolejności): Masashi Kimoto, Yasushiro Shichinohe, Yasushiro Kuwajima, Kenji Midori, Akio Koyama, Tadashi Mimura, Kyoji Mimura, Akira Masuda, Kenji Yamaki, Hiroki Kurosawa, Yoshihiro Tamura, Hajime Kazumi i Kuniharu Suzuki, aby udzielili panu Matsui swojej pomocy w pracach nad tworzeniem Nowego Honbu Dojo. Z prośbą o wsparcie w realizacji tego projektu zwrócę się także do osób prowadzących dojo, które bezpośrednio podlegają Honbu w Japonii, Kierowników Oddziałów w Japonii oraz prowadzących dojo.
 5. Chcę, aby Dr Yoshiharu Umeda posiadał kontrolę nad wszystkimi sprawami dotyczącymi Kyokushin Karate-do włączając w to Kyokushinkaikan, Międzynarodową Organizację Karate (IKO), Fundację Kyokushin Shogakukai, Great Mountain Pty Ltd, firmę wydającą magazyn "Power Karate". Chcę także, aby Dr Umeda działał jako osoba nadzorująca działalność Pana Shokei Matsui. Chcę także, aby Pan Akira Kurosawa udzielił w tej sprawie pomocy Dr Umeda. Proszę także o wsparcie i pomoc Pana Itsuo Yonezu i Pana Ken'ichi Nagashima.


Fundacja Kyokushin Shogakukai


Jeśli otrzymałeś certyfikat od Międzynarodowej Organizacji Karate (IKO) przed śmiercią Sosai, w dolnym lewym rogu Twojego certyfikatu jest napis "Kyokushin Syogakukai". Na certyfikatach na czarny pas wydawanych w pierwszych latach przewodnictwa Pana Matsui napis był tylko w języku japońskim. W środkowej części certyfikatu znajdują się cztery małe japońskie znaki powyżej nieco większych znaków znajdujących się z prawej strony podpisów. Napis wygląda w sposób następujący:


財団法人極眞奨會Napis oznacza Zaidan Hojin Kyokushin Shogakukai. Można to przetłumaczyć jako "Fundacja non-profit, Towarzystwo Stypendialne Kyokushin" lub po prostu Fundacja Kyokushin Shogakukai. Cztery małe znaki na certyfikacie, które czyta się Zaidan Hojin (pierwsze cztery znaki w zdaniu powyżej) oznaczają organizację typu non-profit uznaną, zarejestrowaną przez i będącą pod stałą kontrolą rządu japońskiego. Hojin wiąże się z bardzo dużymi przywilejami, ale także określonymi obowiązkami. Słowo Shogakukai może być przetłumaczone jako "fundacja stypendialna" albo po prostu "fundacja". Obecna historia Fundacji Kyokushin Shogakukai jest niewątpliwie bardzo interesująca, jednak w naszych rozważaniach wystarczy, że będziemy pamiętali, że Fundacja Zaidan Hojin Kyokushin (Fundacja Kyokushin Shogakukai) została najpierw zarejestrowana w latach 60-tych pod nazwiskiem Sosai w celu zagwarantowania, że stworzone przez niego karate pozostanie na zawsze w jedności. Działalność Fundacji została czasowo zawieszona 15 lipca 1990, mniej niż cztery lata przed śmiercią Sosai. Być może Sosai nie mógł pogodzić się z narzuconymi przez władze wymogami wykonywania olbrzymiej pracy biurowej w celu dokonywania rozliczeń z działalności fundacji. Na szczęście, dzięki staraniom Dr Umeda, zgodnie z brzmieniem pierwszego paragrafu Ostatniej Woli Sosai, śpiący gigant jakim była Fundacja Kyokushin Shogakukai został ostatecznie przebudzony.

Artykuł 34 japońskiego Kodeksu Cywilnego mówi, że: "posiadające osobowość prawną stowarzyszenie lub fundacja związana z wyznawaniem kultu, religią, działalnością charytatywną, nauką, sztuką lub w jakikolwiek inny sposób związana z interesem publicznym i nie mająca na celu pozyskiwanie zysków może funkcjonować jako Hojin w zależności od zgody wydanej przez odpowiednie władze" Innymi słowy, zaidan hojin musi:
 1. działać tak, aby przynosić korzyści publiczne;
 2. jej głównym celem nie może być pozyskiwanie zysków;
 3. otrzymać odpowiednia autoryzację od kompetentnych władz (jednej z około 300 regionalnych i krajowych agencji rządowych).


Zgoda na prowadzenie takiej działalności jest prawie wyłącznie uzależniona od określonej misji organizacji, której nadrzędnym celem jest służenie dobru publicznemu. Nawet jeśli zostały spełnione wszystkie wymagane warunki i zostało przyznane pozwolenie na prowadzenie działalności, taka organizacja znajduje się pod stałą, bardzo wnikliwa kontrolą ze strony władz. Organizacja musi spełniać najwyższe wymogi w zakresie kodeksu postępowania oraz wypełniać swoje obowiązki w zakresie służby publicznej. Wszelka działalność mająca na celu tworzenie zysku musi służyć temu naczelnemu celowi.

Fundacja Kyokushin Shogakukai otrzymała zgodę na prowadzenie działalności od Ministerstwa Edukacji, Kultury, Sportu, nauki i Technologii. Jej misja to:
 1. Ogólnoświatowy pokój
 2. Prawy i zdrowy rozwój wszystkich młodych ludzi


Jako Zaidan Hojin, Fundacja posiada znaczne przywileje po to, aby umożliwić dotarcie Kyokushin Karate do każdego. Takimi przywilejami mogą być:
- łatwiejszy dostęp do źródeł sponsorskich
- łatwiejszy dostęp do źródeł finansowania zawodów i innych imprez
- stypendia rządowe dla ćwiczących będących w trudnej sytuacji i/lub wyjątkowo uzdolnionych
- wsparcie finansowe dla rozwoju infrastruktury treningowej zarówno w Japonii, jak również poza jej granicami
- wsparcie finansowe dużych imprez takich jak turnieje i mistrzostwa oraz programów treningowych;
- Generalnie wsparcie ze strony władz dla każdego projektu ukierunkowanego na wypełniania celów zawartych w misji.

Łatwo można zauważyć, dlaczego warto przejść przez bardzo wymagający i czasochłonny proces rejestracji zaidan hojin. W praktyce oznacza to, że Kyokushin Karate może dotrzeć do wielu ludzi na taką skalę, na jaką w innych warunkach nie byłoby to możliwe. Istotne jest to, że olbrzymie pieniądze, które przepływają przez organizację nie trafiają tylko do garstki wybrańców, ale wracają do organizacji dla korzyści jej członków.

W tym momencie wracamy do Ostatniej Woli Sosai. Jest oczywiste, że w świetle korzyści dla członków organizacji, które zostały opisane wyżej, pierwszy paragraf jednoznacznie mówi, że Sosai pragnie, aby jego ukochana Fundacja Kyokushin Shogakukai została wskrzeszona. Co więcej, w drugim i piątym paragrafie swojej Ostatniej Woli Sosai mówi kogo wyznacza jako osobę kierująca Fundacją (oraz każdą jednostkę prawna z nią związaną) - Pana Yoshiharu Umeda, swojego długoletniego przyjaciela i doradcę. I to nie podlega żadnej dyskusji.

W trzecim paragrafie Sosai wyznacza Pana Shokei Matsui jako swojego następcę w Kyokushin Karate. Jako następca Sosai w karate, Pan Matsui, który do perfekcji opanował technikę i triumfował na turniejach to na pewno bardzo dobry wybór. W paragrafie czwartym został określony administracyjny obowiązek spoczywający na Panu Matsui, mianowicie nadzór nad zrealizowaniem wielkiego marzenia Sosai, zbudowaniem Nowego Honbu Dojo. Oznacza to także sprawowaniem kontroli na setkami tysięcy dolarów, które przez lata wpłynęły do organizacji w formie dotacji i składek z dojo i od członków nie tylko z Japonii ale z całego świata.

W piątym paragrafie swojej Ostatniej Woli Sosai określił bardzo jasno, że to Dr Umeda będzie osobą odpowiedzialną za stronę ekonomiczną Kyokushin. Sosai powiedział "Chcę, aby Dr Yoshiharu Umeda sprawował kontrolę nad wszystkimi sprawami związanymi z Kyokushin Karate-do". Sosai doskonale zdawał sobie sprawę z możliwości generowania dochodów w Kyokushin Karate i dlatego zrobił to, co było konieczne w celu zagwarantowania, że Kyokushin nie stanie się bardzo dochodowym przedsiębiorstwem w rękach jednej osoby lub garstki ludzi, którzy będą z tego czerpali osobiste korzyści. Postępując w ten sposób, Sosai okazał swoje całkowite zaufania do Dr Umeda.

Fakt, że wszystko to, co było związane z Karate Kyokushin nie zostało zarejestrowane na nazwisko Sosai, ani nie służyło jego prywatnym celom, a funkcjonowało jako fundacja non-profit służąca dla dobra wszystkich świadczy o jego wielkości.

Sosai potrafił wznieść się ponad powszechnie istniejącą pokusę, żeby nabijać swój portfel olbrzymimi kwotami pieniędzy wpływającymi od dwunastu milionów członków Kyokushin karate, zyskami z turniejów oraz dochodami z działań promocyjnych. Aby zagwarantować, że Karate Kyokushin pozostanie dla wszystkich, okazało się konieczne odpowiednie zabezpieczenie Fundacji Kyokushin Shogakukai.

I tak się stało. Gwarantem tego miał być nie nikt inny jak bliski przyjaciel Sosai, Dr Yoshiharu Umeda. I rzeczywiście, to właśnie Dr Umeda umożliwił odrodzenie Fundacji Sosai Kyokushin Shogakukai. Był on osobą, którą Sosai darzył wielkim zaufaniem. Był także człowiekiem wiarygodnym dla władz.

Zgodnie z Paragrafem Piątym Ostatniej Woli Sosai, Dr Umeda został Przewodniczącym IKO. Wypełniając powierzone mu obowiązki (określone w Piątym Paragrafie), Dr Umeda pracował jako doradca nadzorujący działania Pana Matsui. Komitet Wykonawczy IKO wybrał Shihan Hatsuo Royama Głównym Doradcą IKO. Niestety, po kilku latach pracy doradczej i podejmowania prób współpracy z Panem Matsui stało się jasne, że Pan Matsui nie bierze pod uwagę przekazywanych opinii i nie chce realizować zadań, które zostały mu powierzone przez Sosai. W konsekwencji, dwie osoby będące filarami Kyokushin Karate podjęły decyzje o opuszczeniu Pana Matsui i zdecydowały się na wypełnienie woli Sosai samemu.

W kwietniu 2003, po wielu miesiącach trudnych negocjacji z japońskim ministerstwem Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii, Dr Umeda udało się zarejestrować Fundację Sosai Kyokushin Shogakukai. Fundacja w samym centrum stawia ludzi poprzez przesunięcie kluczowych działań z tworzenia zysku w kierunku rozwoju i edukacji, edukację ćwiczących zgodnie z celami zawartymi w misji Fundacji Kyokushin Shogakukai.

Bardzo istotnym faktem jest to, że Fundacja Kyokushin Shogakukai jest uznanym przez władze, prawnym właścicielem nazw: International karate Organization oraz Kyokushinkaikan, znaku kanku oraz wszystkich logo Kyokushin Karate zarejestrowanych przed śmiercią Sosai. Fundacja Kyokushin Shogakukai zawsze była i będzie prawnym właścicielem wszystkich nazw i znaków. To oczywiście jest bardzo ważne i w najbliższej przyszłości będzie miało istotne implikacje, ponieważ władze w Japonii zamierzają to egzekwować. Fundacja Kyokushin Shogakukai stworzona przez Dr Umeda i Shihan Royama jest jedyną organizacją Karate w Japonii, która uzyskała od władz zezwolenie do wykorzystywania zarejestrowanych znaków.

Dr Umeda jest Przewodniczącym Fundacji Kyokushin Shogakukai, Kyokushin-Kan. Shihan Hatsuo Royama został przez niego mianowany prezesem. Praca wykonywana przez Dr Umeda oraz Shihan Royama może spełniać rolę bardzo istotnego czynnika wpływającego na ponowne zjednoczenie wszystkich tych, którzy chcą podążać drogą wytyczona przez Sosai, co może doprowadzić scalenia Karate Kyokushin w jedną potężną organizację. Kyokushin jest jeden; powinniśmy koncentrować się na pracy w kierunku prawdziwego i jednolitego wyrażenia Karate Mas Oyama oraz pięknej i bezcennej filozofii, która stoi u jego podstaw. Jest to dzieło, które musi być tworzone przez liderów różnych grup, przez ludzi, którzy są w stanie odłożyć na bok swoje własne ambicje i potrafią skoncentrować się ostatecznej prawdzie jaką jest Kyokushin dla dobra ćwiczących teraz oraz tych, którzy przyjdą po nas.

źródło: http://www.kyokushinkan.pl