Kyokushin-kan Official Website

Kyokushin-kan Official Website

Kyokushin-kan EU Official Website

Kyokushin World Union Official Website

International Membership Information Page

Polska Strona Kyokushin-kan

Informacje o Kyokushin w Polsce - onekyokushin.pl

A A A

List otwarty Hatsuo Royama


Kyokushin karate już sam w sobie jest wieczny... Teraz trzeba swoimi siłami stworzyć takie karate i taką organizację, która zachowałaby go na wieki. Jeśli rzecz jest prawdziwa, przyjmą ją w każdym świecie...
(Masutatsu Oyama)


Do wszystkich, którzy zajmują się Kyokushin karate!

Za przyczynę napisania tego pisma posłużył mi mój niepokój o przyszłość Kyokushin karate, stworzone przez Mistrza Masutatsu Oyamę.
W ciągu ostatnich 10 lat zajmowałem stanowisko Członka Komitetu Kyokushin-kaikan. Na mnie leżał obowiązek pomagania i ukierunkowania wtedy jeszcze młodego Matsui, którego Prezydent Oyama wyznaczył swoim następcą.
My wszyscy, uczniowie Masutatsu Oyamy – Sensei Umeda, ja, Shihan Hiroshige, Shihan Goda i Kancho Matsui – powinniśmy byli na nowo stworzyć Kyokushin, wrócić mu imię najsilniejszego karate na świecie, a tym samym wypełnić ostatnią wolę Mistrza Oyamy. Sam Matsui, po zajęciu stanowiska następcy powinien był stworzyć nową podstawę konstytucji Kyokushin, która zawierałaby w sobie następstwo pokoleń, powinien kochać karate bardziej niż ktokolwiek inny, nieustannie trenować i prowadzić uczniów drogą Budo.
Jak tylko Matsui przystąpił do obowiązków Kancho, od razu ogłosił, że karate należy rozumieć jak biznes i skierował Kyokushin na drogę komercjalizacji.
Znaki i symbole Kyokushin Karate, które Masutatsu Oyama zostawił w spadku wszystkim trenującym, Matsui zarejestrował na swoje nazwisko.
Obecnie jestem mocno przekonany o tym, iż w polityce, którą prowadził Matsui najbardziej negatywnym postępkiem pokazującym jego całkowite zlekceważenie Sosai Oyamy było ponowne nawiązanie stosunków z organizacją Seido-kaikan, a także uczestnictwo w walkach K-1, które Masutatsu Oyama określał jako show-karate.
Przez ostatnie dziesięciolecie poziom Kyokushin karate znacząco spadł. Praktycznie nie zostało w nim nic z ducha Budo. W Japonii, na przykład mnóstwo osób uważa, iż Kyokushin to po prostu jeden z rodzajów K-1, show-karate.
W ciągu tych 10 lat kontynuując nauczanie, napisałem i opublikowałem osiem książek o filozofii i praktyce karate. Zostały wydane trzy kasety video o technice Kyokushin. Na zebraniach kierownictwa Kyokushin-kaikan i ja, i Shihan Hiroshige, i Sensei Umeda wciąż przypominaliśmy Matsui, że nie jest biznesmenem a Prezydentem Światowej Organizacji Kyokushin-kaikan.
Ale niestety, ile byśmy z nim nie dyskutowali o poprawnym rozumieniu idei Masutatsu Oyamy i wadze przekazania jej przyszłym pokoleniom, on, mając prawa głowy organizacji za sobą, w końcu postanowił pójść drogą osobistego wzbogacenia się, a nie poziomu duchowego Kyokushin Karate.
Matsui zażądał ode mnie rezygnacji ze stanowiska Członka Komitetu, rozgłaszając przy tym jakobym wprowadzał zamęt do organizacji. Ja, naturalnie, odmówiłem, ponieważ dałem słowo mojemu Mistrzowi, że będę aktywnie przyczyniać się do rozwoju Kyokushin Karate na świecie. Wtedy Matsui usunął mnie ze stanowiska Członka Komitetu. Zdałem sobie jasno sprawę z tego, że odpowiedzialność za założenie organizacji, która będzie chronić prawdziwą naukę Masutatsu Oyamy spoczęła na moich barkach. Do dzisiaj jestem dumny, że zajmowałem stanowisko Członka Komitetu i wierzę, że zajmowałem je prawnie.
W celu odrodzenia Kyokushin i zjednoczenia członków niegdyś wielkiej światowej organizacji 13 stycznia 2003 roku przeze mnie i innych myślących podobnie uczniów Oyamy została założona „Międzynarodowa Federacja Kyokushin-kan karate-do”. W tym momencie tylko w Japonii organizacja liczy 42 oddziały ze 121 dojo.
17 kwietnia 2003 roku zakończył się wyjątkowo skomplikowany okres, związany z rekonstrukcją Fundacji Kyokushin Syogakukai. Fundację tę założył Sosai Oyama, ale jej działalność była na długi czas wstrzymana. To jedyna organizacja kyokushin, która jest uznawana przez rząd japoński. Kierownictwo kraju przyznało ustawowe prawo tej nie komercyjnej organizacji do kontroli korzystania z nazw i znaków kyokushin, co było zamierzeniem założyciela szkoły. Fundusz Stypendialny będzie wypłacać stypendia trenującym z biednych rodzin oraz będzie pełnić rolę kuratora dla obcokrajowców odbywających staże w Japonii.
Przez ten czas przeprowadziliśmy mnóstwo międzynarodowych imprez sportowych, jak również w oparciu o system oferowany przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju została opracowana skala taryf.
Jedna z głównych zasad Kyokushin-kan karate-do polega na uniknięciu niesprawiedliwego traktowania członków organizacji, mieszkających w różnych krajach świata, gdzie występuje niekorzystna sytuacja gospodarcza. Obecnie kraje podzielone są na 4 kategorie ze zmienną skalą składek członkowskich.

Przyjaciele, kochający Kyokushin!
Teraz, jak nigdy, czujemy szczególną odpowiedzialność za to, by ogień Prawdziwego Kyokushin nie zgasł i został przekazany pokoleniom.
Przedtem ani razu nie poruszałem podobnych spraw. Nie chciałbym, aby stawiano mnie na równi z Matsui. Zawsze wierzyłem w to, że jeśli człowiek idzie dobrą drogą, ludzie go na pewno dobrze ocenią. I chciałbym jeszcze raz powtórzyć słowa mojego Mistrza Masutatsu Oyamy Teraz przed wami stoi zadanie stworzenia takiego karate, które poniosłoby to imię przez wieki...

Prezydent Międzynarodowej Organizacji Kyokushin-kan karate-do
Prezydent Fundacji Kyokushin Syogakukai
Kancho Hatsuo Royama


źródło: http://www.kyokushinkan.pl