Kyokushin-kan Official Website

Kyokushin-kan Official Website

Kyokushin-kan EU Official Website

Kyokushin World Union Official Website

International Membership Information Page

Polska Strona Kyokushin-kan

Informacje o Kyokushin w Polsce - onekyokushin.pl

A A A

Licencja Polskiego Związku Karate

Licencja PZK daje nam prawo do startu w organizowanych przez PZK turniejach. Kluby posiadające licencję są też objęte nadzorem merytorycznym w zakresie prowadzonych szkoleń w karate.

Polski Związek Karate należy do Polskiego Komitetu Olimpijskiego, jest zrzeszony w europejskich i światowych strukturach sportowych – EKF (European Karate Federation) i WKF (World Karate Federation)- członka Międzynarodowego Komitetu Olimpiskiego, stylowych – Shotokan: ESKA (European Shotokan Karate Association) i WSKA (World Shotokan Karate Association), i organizacjach stylowych Kyokushin. Na podstawie kalendarza imprez, Polski Związek Karate działa na gruncie polskiego prawa sportowego i realizuje swoją statutową działalność w obszarach ściśle związanych i określonych przez te międzynarodowe federacje sportowe w których jest zrzeszony.