Kyokushin-kan Official Website

Kyokushin-kan Official Website

Kyokushin-kan EU Official Website

Kyokushin World Union Official Website

International Membership Information Page

Polska Strona Kyokushin-kan

Informacje o Kyokushin w Polsce - onekyokushin.pl

A A A

Słowniczek

Keri - Kopnięcia:
Mae-Keage - kopnięcie w przód prostą nogą
Yoko-Keage - kopnięcie w bok prostą nogą
Ushiro Keage - kopnięcie w tył prostą nogą
Mawashi-Keage - kopnięcie okrężne prostą nogą
Mae-Geri - kopnięcie w przód
Yoko-Geri - kopnięcie w bok
Mawashi-Geri - kopnięcie okrężne
Ushiro-Geri - kopnięcie w tył
Gedan Mawashi-Geri - kopnięcie okrężne dolne
Soto Mawashi-Keage - kopnięcie okrężne prostą nogą dowewnątrz
Uchi Mawashi-Keage - kopnięcie okrężne prostą nogą na zewnątrz
Ushiro Mawashi-Keage - kopnięcie okrężne tylne prostą nogą
Mae Hiza-Geri - kopnięcie kolanem w przód
Mawashi Hiza-Geri - kopnięcie kolanem okrężne
Soto Hiza-Geri - kopnięcie kolanem do wewnątrz
Uchi Hiza-Geri - kopnięcie kolanem na zewnątrz
Kin-Geri - kopnięcie w pachwine
Kansetsu-Geri - kopnięcie w kierunku stawu kolanowego
Kakato-Geri - kopnięcie piętą
Kubi Mawashi-Geri - kopnięcie okrężne szyjne
Soto Mawashi-Geri - kopnięcie wewnętrzne okrężne
Uchi Mawashi-Geri - kopnięcie okrężne na zewnątrz
Ushiro Mawashi-Geri - kopnięcie okrężne tylne
Ura Mae-Geri - kopnięcie w przód odwrotne
Ura Hiza-Geri - kopnięcie kolanem odwrotne
Ura Yoko-Geri - kopnięcie w bok odwrotne
Ura Mawashi-Geri - kopnięcie okrężne odwrotne
Ura Ushiro Mawashi-Geri - kopnięcie okrężne tylne odwrotne
Ura Uchi Mawashi-Geri - kopnięcie okrężne zewnętrzne odwrotne
Ura Gedan Ushiro Mawashi-Geri - kopnięcie odwrotne doolne odwrotne
Tobi Mae-Geri - kopnięcie w przód z wyskoku
Tobi Hiza-Geri - kopnięcie kolanem z wyskoku
Tobi Yoko-Geri - kopnięcie w bok z wyskoku
Tobi Mawashi-Geri - kopnięcie okrężne w wyskoku
Tobi Ushiro-Geri - kopnięcie w tył z wyskoku
Tobi Ura Yoko-Geri - kopnięcie w bok odwrotne z wyskoku
Tobi Ura Ushiro Geri - kopnięcie w tył odwrotne z wyskoku
Tobi Ura Ushiro Mawashi-Geri - kopnięcie okrężne tylne odwrotne z wyskoku
Tobi Ura Uchi Mawashi-Geri - kopnięcie okrężne zewnętrzne okrężne z wyskoku
Tobi Soto Mawashi-Geri - kopnięcie okrężne wewnętrzne z wyskoku
Tobi Uchi Mawashi-Geri - kopnięcie okrężne zewnętrzne z wyskoku
Tobi Ura Gedan Ushiro Mawashi-Geri - kopnięcie okrężne dolne odwrotne z wyskoku